εντριβή

Μεταφράσεις

εντριβή

(endri'vi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να τρίβω κπ με κρέμα ή λάδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close