εντροπία

Μεταφράσεις

εντροπία

entropy

εντροπία

entropie

εντροπία

энтропия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close