εντρυφώ

Μεταφράσεις

εντρυφώ

delight, indulge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close