εντυπώνω

Μεταφράσεις

εντυπώνω

(endi'pono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κρατάω στη μνήμη μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close