εντός

Μεταφράσεις

εντός

within, inside

εντός

uvnitř, v

εντός

inden i

εντός

innerhalb

εντός

dentro de

εντός

sisällä

εντός

dans

εντός

u, unutar

εντός

all’interno, entro

εντός

・・・の内側に, ・・・以内で

εντός

...의 안쪽에

εντός

binnen, in

εντός

innen

εντός

dentro

εντός

внутри

εντός

inne, inom

εντός

ข้างใน, ภายใน

εντός

içeride, içinde

εντός

bên trong, trong vòng
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close