ενωτικό σημείο

Μεταφράσεις

ενωτικό σημείο

شُرْطَةٌ

ενωτικό σημείο

pomlčka

ενωτικό σημείο

bindestreg

ενωτικό σημείο

Bindestrich

ενωτικό σημείο

hyphen

ενωτικό σημείο

guión

ενωτικό σημείο

yhdysviiva

ενωτικό σημείο

trait d’union

ενωτικό σημείο

povlaka

ενωτικό σημείο

trattino

ενωτικό σημείο

ハイフン

ενωτικό σημείο

하이픈

ενωτικό σημείο

koppelteken

ενωτικό σημείο

bindestrek

ενωτικό σημείο

łącznik

ενωτικό σημείο

hífen

ενωτικό σημείο

дефис

ενωτικό σημείο

bindestreck

ενωτικό σημείο

เครื่องหมายขีดสั้นกลางระหว่างคำ

ενωτικό σημείο

tire

ενωτικό σημείο

gạch nối

ενωτικό σημείο

破折号
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close