ενόργανος

Μεταφράσεις

ενόργανος

(e'norɣanos)

ενόργανη

(e'norɣani)

ενόργανο

(e'norɣano)
επίθετο
που γίνεται με όργανα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close