εν πάση περιπτώσει

Μεταφράσεις

εν πάση περιπτώσει

على أَيِّ حال

εν πάση περιπτώσει

stejně

εν πάση περιπτώσει

alligevel

εν πάση περιπτώσει

trotzdem

εν πάση περιπτώσει

anyway

εν πάση περιπτώσει

de todos modos

εν πάση περιπτώσει

joka tapauksessa

εν πάση περιπτώσει

de toute façon

εν πάση περιπτώσει

ipak

εν πάση περιπτώσει

comunque

εν πάση περιπτώσει

とにかく

εν πάση περιπτώσει

어쨌든

εν πάση περιπτώσει

hoe dan ook

εν πάση περιπτώσει

likevel

εν πάση περιπτώσει

w każdym razie

εν πάση περιπτώσει

de qualquer maneira

εν πάση περιπτώσει

как бы то ни было

εν πάση περιπτώσει

i alla fall

εν πάση περιπτώσει

อย่างไรก็ตาม

εν πάση περιπτώσει

neyse

εν πάση περιπτώσει

dù sao đi nữa

εν πάση περιπτώσει

总之
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close