εξάμηνο

Μεταφράσεις

εξάμηνο

Semester, Halbjahrsemestersemestreفَصْلٌ دِراسِيّsemestrsemestersemestreyliopiston lukukausisemestarsemestre二学期制度の一学期학기semestersemestersemestrsemestreсеместрterminเทอมsömestrhọc kỳ学期, 一半一半חצי (e'ksamino)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. διάστημα έξι μηνών Οι εργασίες κράτησαν ένα εξάμηνο.
2. το μισό χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής χρονιάς οι εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close