εξάντας

Μεταφράσεις

εξάντας

sextant

εξάντας

sextant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close