εξάντληση

Μεταφράσεις

εξάντληση

depletion, exhaustionagotamiento고갈枯渇Erschöpfunguitputtingизчерпванеvyčerpání (e'ksandlisi)
ουσιαστικό θηλυκό
πολύ μεγάλη κούραση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close