εξάρθρωση

Μεταφράσεις

εξάρθρωση

Luxationdissolution, luxationdislocation (e'ksarθrosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ιατρική η μετατόπιση των οστών στις αρθρώσεις εξάρθρωση του ώμου
2. η διάλυση (σπείρας) εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close