εξέλκωση

Μεταφράσεις

εξέλκωση

ulceration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close