εξής

Μεταφράσεις

εξής

(e'ksis)
επίρρημα
από δώ και πέρα

εξής

followingjenaseguinte다음następujące
επίθετο
για αναφορά στοιχείων που ακολουθούν Θα αναφέρω τα εξής σημεία: Θα ήθελα να πω τα εξής:
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close