εξίσου

Μεταφράσεις

εξίσου

equallyégalement, pareillement (e'ksisu)
επίρρημα
στον ίδιο βαθμό Είναι εξίσου ικανός μ' εσένα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close