εξαίρεση

Μεταφράσεις

εξαίρεση

exceptionexceptionاِسْتِثْنَاءvýjimkaundtagelseAusnahmeexcepciónpoikkeusizuzetakeccezione例外예외uitzonderingunntakwyjątekexceçãoисключениеundantagข้อยกเว้นdışındangoại lệ例外 (e'kseresi)
ουσιαστικό θηλυκό
η διαφοροποίηση από τον κανόνα κάνω εξαίρεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close