εξαίρω

Μεταφράσεις

εξαίρω

highlight, extol, praise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close