εξαιρώ

Μεταφράσεις

εξαιρώ

except, exempt (ekse'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απομακρύνω, απαλλάσσω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close