εξακολουθώ

Μεταφράσεις

εξακολουθώ

keep (eksakolu'θo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συνεχίζω Εξακολουθώ να επιμένω. Eξακολουθώ να σπουδάζω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close