εξαναγκασμός

Μεταφράσεις

εξαναγκασμός

coercion, compulsion, constraint
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close