εξαντλητικότητα

Μεταφράσεις

εξαντλητικότητα

exhaustiveness

εξαντλητικότητα

ĝisfundeco

εξαντλητικότητα

exhaustivité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close