εξαρτημένος

Μεταφράσεις

εξαρτημένος

inféodé

εξαρτημένος

dependent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close