εξαρτώμενος

Μεταφράσεις

εξαρτώμενος

مَشْرُوط

εξαρτώμενος

podmíněný

εξαρτώμενος

betinget

εξαρτώμενος

vorbehaltlich

εξαρτώμενος

conditional

εξαρτώμενος

condicional

εξαρτώμενος

ehdollinen

εξαρτώμενος

conditionnel

εξαρτώμενος

uvjetan

εξαρτώμενος

condizionale

εξαρτώμενος

条件付きの

εξαρτώμενος

조건부의

εξαρτώμενος

voorwaardelijk

εξαρτώμενος

avhengig

εξαρτώμενος

warunkowy

εξαρτώμενος

condicional

εξαρτώμενος

обусловленный

εξαρτώμενος

villkorlig

εξαρτώμενος

ที่เป็นเงื่อนไข

εξαρτώμενος

koşullu

εξαρτώμενος

có điều kiện

εξαρτώμενος

有条件的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close