εξασθένιση

Μεταφράσεις

εξασθένιση

affaiblissement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close