εξασφαλίζω

Μεταφράσεις

εξασφαλίζω

ensure, secure, enlistassurer确保確保 (eksasfa'lizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
φροντίζω ώστε να έχω κτ που θα χρειαστώ εξασφαλίζω τροφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close