εξατμίζω

Μεταφράσεις

εξατμίζω

évaporer, vaporiser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close