εξελίσσω

Μεταφράσεις

εξελίσσω

(ekse'liso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να αλλάξει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close