εξεταστής

(προωθήθηκε από εξετάστρια)
Μεταφράσεις

εξεταστής

(ekseta'stis) αρσενικό

εξετάστρια

examinerexaminateurفاحِصzkoušejícíeksaminatorPrüferexaminadorkuulustelijaispitivačesaminatore試験官시험관examinatorsensoregzaminatorexaminadorэкзаменаторundersökareผู้ตรวจสอบsınav görevlisigiám khảo主考者 (ekse'tastria) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που εξετάζει
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close