εξημερώνω

Μεταφράσεις

εξημερώνω

domesticate (eksime'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δαμάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close