εξιδανίκευση

Μεταφράσεις

εξιδανίκευση

idealizationidéalisation (eksiða'nicefsi)
ουσιαστικό θηλυκό
η αφαίρεση κάθε αρνητικού στοιχείου από κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close