εξισορροπώ

Αναζητήσεις σχετικές με εξισορροπώ: ευάλωτος
Μεταφράσεις

εξισορροπώ

(eksisoro'po)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω να υπάρχει ισορροπία εξισορροπώ τα αρνητικά με τα θετικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close