εξιστορώ

Μεταφράσεις

εξιστορώ

(eksisto'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διηγούμαι εξιστορώ τα γεγονότα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close