εξοικείωση

Μεταφράσεις

εξοικείωση

(eksi'ciosi)
ουσιαστικό θηλυκό
αίσθημα οικειότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close