εξομολογώ

Μεταφράσεις

εξομολογώ

confesserconfess, shrive (eksomolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
θρησκευτικός όρος (για ιερέα) ακούω τα κρίματα κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close