εξοπλίζω

Μεταφράσεις

εξοπλίζω

fit, rig (ekso'plizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε κπ εφόδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close