εξοπλισμός

Μεταφράσεις

εξοπλισμός

equipment, apparatus, provision, supplying, armament, kit, outfit, gearéquipement, appareil, matérielutillaje, aparato, bártulos, equipoجِهَاز, مُعَدَّاتpřístroj, vybavení, výstrojapparat, udstyrApparat, Ausrüstunglaite, tarvikkeet, varusteetinstrument, opremaattrezzatura器具, 用具, 装置기구, 용구, 장비apparaat, apparatuur, uitrustingapparat, utrustning, utstyrekwipunek, sprzęt, wyposażenieequipamento, aparelhoаппарат, оборудование, экипировкаapparat, redskap, utrustningเครื่องมือ, อุปกรณ์ เสื้อผ้าaygıt, donanım, vitescơ cấu tổ chức, thiết bị设备, 传动装置, 机构оборудванеציוד設備 (eksopli'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
τα απαραίτητα εφόδια ο στρατιωτικός εξοπλισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close