εξορία

Μεταφράσεις

εξορία

exileexilنَفْيexileksilExilexiliomaanpakoegzilesilio追放망명ballingschapeksilzesłanieexílioизгнаниеexilการลี้ภัยsürgünlưu vong流放, 流亡流亡גלות (ekso'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
η υποχρεωτική απομάκρυνση σε άλλο τόπο Ζει στην εξορία. τρία χρόνια εξορία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close