εξορκίζω

Μεταφράσεις

εξορκίζω

exorcise, conjure, entreat

εξορκίζω

exorciser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close