εξουδετερώνω

Μεταφράσεις

εξουδετερώνω

defuse, neutralizeneutraliserнейтрализовать (eksuðete'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εξολοθρεύω εξουδετερώνω τον εχθρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close