εξουθενωτικός

Μεταφράσεις

εξουθενωτικός

(eksuθenoti'kos)

εξουθενωτική

(eksuθenoti'ci) θηλυκό

εξουθενωτικό

(eksuθenoti'ko) ουδέτερο
επίθετο
εξαντλητικός εξουθενωτικό ταξίδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close