εξωγήινος

Μεταφράσεις

εξωγήινος

(ekso'ʝiinos) αρσενικό

εξωγήινη

(ekso'ʝiini) θηλυκό

εξωγήινο

alien, extraterrestrialextraterrestre, alien (ekso'ʝiino) ουδέτερο
επίθετο
που είναι από άλλο πλανήτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close