εξωθερμικός

Μεταφράσεις

εξωθερμικός

exothermique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close