εξωπραγματικός

Μεταφράσεις

εξωπραγματικός

(eksopraɣmati'kos)

εξωπραγματική

(eklsopraɣmati'ci)

εξωπραγματικό

(eksopraɣmati'ko)
επίθετο
που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close