εξωστρεφής

(προωθήθηκε από εξωστρεφές)
Μεταφράσεις

εξωστρεφής

(eksostre'fis) αρσενικό-θηλυκό

εξωστρεφές

extrovert, outgoing (eksostre'fes) ουδέτερο
επίθετο
που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close