εξώφυλλο

Μεταφράσεις

εξώφυλλο

covercontrevent, couverture, écart (e'ksofilo)
ουσιαστικό ουδέτερο
το πρώτο σκληρότερο φύλλο βιβλίου ή περιοδικού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close