επάρατος

Μεταφράσεις

επάρατος

cursed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close