επάρκεια

Μεταφράσεις

επάρκεια

sufiĉo

επάρκεια

suffisance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close