επήρεια

Μεταφράσεις

επήρεια

influenceinfluenceEinflussвлияниевлияние영향influenciainflytandeinfluenzaindflydelseالتأثيرinfluênciavlivwpływ (e'piria)
ουσιαστικό θηλυκό
επίδραση η επήρεια φαρμάκου
κάτω από την επίδραση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close