επίβουλος

Μεταφράσεις

επίβουλος

insidious, perfidious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close