επίγνωση

Μεταφράσεις

επίγνωση

Erkenntnisawareness, consciousness, insightconscience, en connaissance de causetietoinenconsciente (e'piɣnosi)
ουσιαστικό θηλυκό
συναίσθηση της πραγματικότητας Έχω επίγνωση της κατάστασής μου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close